Myśliwska paczka

helpinghand2Powiat Olsztyński dnia 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.logo

Bieszczady1W dniach 7-20-08.2020 czternastu mieszkańców DPS wraz z opiekunami przebywało na wypoczynku w Sudetach Wschodnich.
Pobyt odbywał się przy zachowaniu reżimu sanitarnego na terenie miejsc przebywania celem zminimalizowania ryzyka  zakażenia wirusem SARS CoV-2.Wszyscy uczestnicy wyjazdu stosowali się do obowiązku zakrywania przy pomocy  maseczek ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. W miejscu noclegu wykorzystywano dodatkowe środki dezynfekujące miejsca ogólnodostępne.

ciasteczka 056.02.2020 mieszkańcy DPS uczestniczyli w imprezie integracyjnej Ciasteczkowych Szaleństw "Chatka Baby Jagi" odbywającej się z inicjatywy Ewangelickiego Domu Opieki "Betezda" w Ukcie.

z boocia2019W dniu 19-01-2020  dwie dużyny DPS Grazymy wzięły udział w Integracyjnym Turnieju Bocii pod Patronatem Starosty Działdowskiego, który odbył się w Rybnie.

20200117 10052817 stycznia 2020r. w DPS gościł Zespół "Pokolenia" z Biesala. W programie znalazło się wspólne śpiewanie kolęd oraz innych utworów wykonywanych przez Zespół.

wigilia2019 02a

 

Lubawa2019W dniu 17.10.2019  pięcioosobowa drużyna DPS w Grazymach uczestniczyła w XXVI Terenowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Lubawie..

z boocia2019W dniach 4-6.10.2019  dwie dużyny DPS Grazymy wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju BOCCIA odbywającym się w Ostrów Mausz.

laurjesieni2019W dniach 18-19.09.2019  Mieszkańcy DPS brali udział w XV JESIENNYCH ZAWODACH SPORTOWYCH "LAUR JESIENI 2019", które odbyły się w Rucianem Nidzie.

Mikoszewo26082019Ciepłe, upalne sierpniowe dni pozwoliły nam na chwilę plażowania w Mikoszewie (26.08.2019)