ecs gdanskW parku ewolucji - Sławutkowo 13-07-2021

ecs gdanskKansas City - Grudziądz 12-07-2021

ecs gdanskWycieczka do Gierłoży - Wilczy Szaniec 08-07-2021

ecs gdanskWycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 07-07-2021

westerplatte2021W dniach 30.06 i 01.07.2021 czternastu mieszkańców DPS uczewstniczyło w wycieczce do Gadańska. Atrakcją dnia był rejs statkiem na trasie Gdańsk-Westerplatte-Gdańsk.

str wschZARZĄDZENIE NR 4/2021 DYREKTORA DPS W GRAZYMACH
z dnia 1 lipca 2021r.

Bieszczady1W dniach 8-21-06.2021 czternastu mieszkańców DPS wraz z opiekunami przebywało na wypoczynku w Bieszczadach

 

DSC01264Od 13 grudnia 2020r. w DPS przeżywaliśmy ciężkie chwile związane z zachorowaniami COVID-19. Chorobie uległa znaczna część mieszkańców oraz część pracowników. U większości zarażonych osób rozwijały się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Do 4 stycznia 2021 nasze działania opiekuńcze wspierał jeden wolontariusz, ojciec Andrzej z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

helpinghand2Powiat Olsztyński dnia 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.logo