lab1Składamy serdeczne podziękowania za życzenia dla Naszych mieszkańców
od Dzieci z Laboratorium Wyobraźni z Domu Kultury w Sząbruku
pod kierunkiem Pani Anny Bagińskiej

Ta kartka osobista adresowana imiennie dla każdego z naszych podopiecznych ma ogromne znaczenie
i wartość w dzisiejszych anonimowych czasach.

Pamięć i chwila radości w ten Świąteczny czas Bożego Narodzenia
jest wyjątkowym darem serca.

Mieszkańcy i Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Grazymach

DZIĘKUJEMY!!!
lab2