str wschZARZĄDZENIE NR 4/2021 DYREKTORA DPS W GRAZYMACH
z dnia 1 lipca 2021r.

W związku ze zmniejszeniem w kraju i regionie liczby zachorowań na COVID-19 wznawiamy w DPS w Grazymach odwiedziny i urlopowanie Mieszkańców według wytycznych i rekomendacji wydanych przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki i w oparciu o stanowisko Starosty Olsztyńskiego

  • Odwiedziny będą się odbywały w godzinach od 10.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem socjalnym nr tel. 895 131 461 wew. 21 lub 509 866 710.
  • Odwiedziny nie powinny trwać dłużej niż 1,5 godziny.
  • Osoby odwiedzające zgłaszają swoje przybycie u dyżurującej pielęgniarki lub opiekuna w Budynku Głównym.
  • Odwiedziny i wejście na teren budynków domu możliwe jest tylko za okazaniem dowodu zaszczepienia (zaświadczenie , aplikacja w smartfonie itp.).
  • Osoby niezaszczepione lub osoby, które nie okażą dowodu zaszczepienia, mogą spotkać się ze swoimi bliskimi w otwartej przestrzeni DPS-u.
  • Podczas odwiedzin należy zachować reżim sanitarny ( dezynfekcja rąk, maska ochronna ).
  • Limit osób odwiedzających Mieszkańców wynosi 2 osoby.
  • Mieszkańcy niezaszczepieni, powracający z urlopu powinni okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-Cov-2 ( ważny 72 godziny).