ecs gdanskWycieczka do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 07-07-2021