dzien godnosci jeziorany1

10 maja 2019r. uczestniczyliśmy w XII DNIU GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, który odbył się w hali sportowej OSiR w Jezioranach.

Organizatorami Imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH w Jezioranach przy współpracy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

Obchody Dnia Godności odbywały się w stylu meksykańskim.

Celem Imprezy było : 1) podniesienie poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz integracji społecznej poprzez zespół działań organizacyjnych i społecznych, umozliwiających osobom niepełnosprawnycm uczestnictwo w życiu społecznym; 2) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi; 3) zintegrowanie działań partnerów społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) likwidacja barier we wszystkich dziedzinach życia, umożliwiająca osobom niepełnosprawnym pełnienie ról społecznych.

 

 

Puszcza oczko