01listopad2011Listopad jest dla nas czasem szczególnej pamięci o naszych Bliskich, którzy zmarli ...
Powstaną kiedyś tamtych zmarłych dusze
Zapytają : czy je jeszcze pamiętasz,
Pamięci wrócą może choć okruszek
Droga na cmentarz już nie będzie kręta.