prezbiterW dniu 17 czerwca 2016 mieszkańcy DPS uczestniczyli w domowej kaplicy w Mszy św. sprawowanej przez ks. Dariusza Drozdka - byłego pracownika socjalnego, który podjął studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i tamże po cyklu studiów przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 2016.

 Jako motto obrazka prymicyjnego przyjął tekst z Księgi Proroka Jeremiasza (Stary Testament): " Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów, ustanowiłem cię" (Jr 1,5).dariusz drozdek ks dps

źródło foto:gosc.pl