pr1Miejsce, w którym się żyje, jego usytuowanie, zagospodarowanie i organizacja przestrzeni wpływa na sposób życia człowieka. Możliwości i aktywność niepełnosprawnych mieszkańców są także ściśle związane z miejscem, w którym mieszkają, tym bardziej, że większość czasu spędzają oni na terenie domu lub w jego okolicy.

 

     Dom Pomocy Społecznej w Grazymach znajduje się w małej wiosce położonej w środku lasu na pograniczu Warmii i Mazur. Budynek Domu stoi na wzniesieniu. W pobliżu płynie rzeka i znajdują się dwa pięknie położone jeziora. Do najbliższego wiejskiego sklepu trzeba iść ok. 2,5 km. Kompleks DPS obejmuje dwa domy mieszkalne, budynek terapii zajęciowej i budynki gospodarcze, w których znajduje się stajnia i pomieszczenia dla innych zwierząt (świnie, kozy, owce i barany).

     z_kozyDla organizacji terapii zajęciowej wiejska lokalizacja DPS w Grazymach ma swoje dobre i złe strony. Atutem jest możliwość prowadzenia geoterapii (w ramach ergoterapii), czyli prowadzenie ogrodu warzywnego i sadów owocowych oraz zooterapii, która polega na przydomowej hodowli zwierząt. Terapia zajęciowa dzięki posiadaniu przez DPS terenu wokół domu mogła rozwijać się w kierunku hipoterapii.

     pr1Atut wiejskiego klimatu to także możliwość spędzania - w interesujący i sprzyjający utrzymaniu zdrowia sposób - czasu wolnego w okolicach Domu. Spacery, łowienie ryb, zbieranie grzybów, ogniska, kąpiele w jeziorze, kuligi itp. Zapraszani są  tez różni goście, co daje możliwość wyjścia z izolacji.

     DPS w Grazymach utrzymuje poza tym kontakty z innymi domami pomocy społecznej (szczególnie bliska więź łączy go, z DPS w Jezioranach, gdzie w większości przebywają kobiety), z którymi organizowane są wspólne imprezy integracyjne np. majówki, święto pieczonego ziemniaka, powitanie wiosny, spotkania taneczne i inne.

     kult1Negatywna stroną lokalizacji DPS na wsi są ograniczenia w dostępie do kultury (kino, teatr, koncerty), do sieci usług handlowych oraz trudności komunikacyjne. Mieszkanie „na odludziu”, z dala od miejskiego środowiska, przebywanie ciągle w tej samej, małej społeczności może wzbudzać poczucie izolacji, sprzyjać eskalacji konfliktów, wywoływać frustracje. Aby zminimalizować takie sytuacje dyrekcja przy udziale pracowników domu stara się często organizować wyjazdy. Mieszkańcy mają podczas nich możliwość zrobienia zakupów, odpoczynku (basen, aquapark, latem wycieczki nad morze) lub zwiedzenia ciekawych i atrakcyjnych miejsc.

     Z atrakcji, które mają miejsce poza Domem mogą korzystać tylko nieliczni. Pozostałym ze względu na stopień niepełnosprawności pozostaje to, co terapeuci zaoferują na miejscu.

     Poza wymienionymi już formami terapii zajęciowej prowadzone są również pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, ceramiczna, teatralna i politechniczna. Prowadzona jest tzw. Kawiarenka, gdzie prowadzona jest arteterapia, muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia plastyczne oraz proste zabawy. W Kawiarence odbywa się też swoista socjoterapia polegająca na luźnych towarzyskich rozmowach przy kawie czy herbacie. W usprawnianiu mieszkańców  wykorzystuje się tu także elementy kinezyterapii i ludoterapii.

     W DPS w Grazymach dla każdej nowo przybyłej osoby zespół terapeutyczny opracowuje indywidualny plan wsparcia mieszkańca, który jest uaktualniany na bieżąco i w miarę potrzeb. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: dyrektor placówki, przełożona personelu medycznego, pracownik socjalny, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta oraz opiekun danego mieszkańca. Tworzą oni interdyscyplinarny zespół wspierający osobę z niepełnosprawnością.

Indywidualny plan wsparcia mieszkańca poza wieloma danymi na jego temat (wiek, sytuacja rodzinna, stan zdrowia, wyznaczone cele opieki indywidualnej, dane na temat usług opiekuńczych, zdrowotnych i inne) zawiera opis usług terapeutycznych, z których korzysta lub z których dany mężczyzna korzystać mógłby. W skład usług terapeutycznych wchodzi terapia zajęciowa, jako forma celowego, polisensorycznego działania rehabilitacyjnego o charakterze ciągłych, systematycznych zajęć prowadzących do usprawnienia, kompensacji zaburzonych funkcji organizmu danego mieszkańca.

 


Oprac. na podstawie: Sławomir Szatkowski „Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Marty Wójcik. OLSZTYŃSKA  SZKOŁA  WYŻSZA im. Józefa  Rusieckiego WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY