POŁOŻENIE:
Budynki Domu Pomocy Społecznej są obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków jako XVII wieczny zespół parkowo-pałacowy. Łącznie obiekt wraz z terenem obejmuje 17 ha. Dom położony jest na pograniczu Warmii i Mazur na wsi, w okolicy o bogatej rzeźbie terenu na wysokim wzniesieniu o wys.125 m n.p.m., otoczony polami i lasami. Wieś Grazymy leży pomiędzy dwoma jeziorami Bobrynkiem i Łęguckim nad strumieniem Grażnica. Jest to teren rezerwatu bobrów na rzece Pasłęce. Do najbliższej większej miejscowości z Grazym prowadzi 2,5 km droga asfaltowa do miejscowości Rapaty.
grazymy
Widok Grazym z lotu ptaka ( w dali jezioro Łęguckie )
zlotuptaka
Zabudowania DPS Grazymy