bocci

27.05.2022r. siedmiu mieszkańców DPS wzięło udział w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

oraz 25-lecia Koła PSONI w Dobrym Mieście na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście.