RODZINA:
Dbamy o stałe kontakty naszych mieszkańców z rodzinami. Zawsze zapraszamy Rodziny do odwiedzania swoich bliskich mieszkających w DPS. Staramy się by jak najwięcej naszych podopiecznych wyjeżdżało na święta i wypoczynek. Pomagamy w wyjazdach i powrotach do naszego Domu.
 

rodz