OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

NR Sprawy: DPS-G VII.231.277.2015

Data publikacji: 11.12.2015

Data składania ofert: 16.12.2015

 

 DOSTAWA LEKÓW DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH W 2016r :

Ogłoszenie zostało zamieszczone w UZP/BZP pod numerem nr:  nie podlega

Kryterium oceny: Cena 100%

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 do 31.12.2016, 12 miesięcy

Oferty należy składać osobiście do 16.12.2015 r. do godz 1000

w pokoju nr 106 w budynku nr 1 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2015 r o g: 1010.

 

 

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH

 11 – 036     GIETRZWAŁD       tel / fax 089 5131461

 e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Grazymach informuje, że ww. postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 –  Apteka Dr. Max, ul. Piastowska 5,14-100 Ostróda- kwota brutto 6019,24

Oferta Nr 2 – Apteka Nova, ul. Kopernika 3/4a, 14-200 Iława- kwota brutto 5084,05

Oferta Nr 3 – Apteka Nowa, ul. Dobrąszczaków 1, 10-538 Olsztyn- kwota brutto 6687,69 zł; Oferta złożona została po terminie, ale nie wpłynęła na ostateczny wybór dostawcy.

 W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Apteka NOVA, ul. Kopernika 3/4a,14-200 Iława

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana 17.12.2015r.