PRZETARG

DPS-G 165/ZP-11/2013

Data publikacji:                        21.12.2013

Data składania ofert:                30.12.2013

 

Czy zamieszczone w UZP/BZP:  tak

Rodzaj przetargu:                     nieograniczony

Przedmiot przetargu:                Dostawa artykułów spożywczych: Mięsa, Wędlin, Nabiału, Pieczywa, Różnych artykułów spożywczych

Opis przetargu:    Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Grazymach na 2014

Kody CPV:  15110000-2 15131130-5 15810000-9 15500000-3  15800000-6                          

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Podstawa Prawna:                Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ):pdfPobierz 1516.96 KB      docPobierz 2301.5 KB   

Wymagania:                           Określone w SIWZ

Możliwość złożenia oferty wariantowej: Nie

Możliwość składania ofert częściowych: Tak

Wadium:                                 Nie występuje

Składanie ofert:                      30 grudzień 2013 r. do godziny 10:00

Kryterium:                                Cena 100%

Termin związania ofertą : 30 dni

Kontakt:     Dom Pomocy Społecznej w Grazymach 11-036 Gietrzwałd, Grazymy 1, Tel. 89 513 14 61, pok. 106DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH

11 – 036     GIETRZWAŁD       tel / fax 089 5131461

 

        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa artykulów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Grazymach w 2014r.".

 

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Grazymach powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. z póź. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

 

Zadanie nr 1                    

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Pabich” Dariusz Pabich, Lubajny 27

14-100 Ostróda

36.465,56

99,92

nie dotyczy

99,92

2

Firma Dystrybucyjna „Kabanos” K.Szepioła S. Stefański Sp.j.,

ul. Tracka 7, 10-364 Olsztyn

37.357,11

97,54

nie dotyczy

97,54

3

Firma Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Dzióbek” Justyna Cyman,

Bukowina 64A, 84-312 Cewice

36.439,73

100

nie dotyczy

100

 

Oferty złożone i sporządzone prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zadanie nr 2          

1

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Pabich” Dariusz Pabich, Lubajny 27

14-100 Ostróda

76.129,37

87,04

nie dotyczy

87,04

2

Firma Dystrybucyjna „Kabanos” K.Szepioła S. Stefański Sp.j.,

ul. Tracka 7, 10-364 Olsztyn

66.263,82

100

nie dotyczy

100


 Oferty złożone i sporządzone prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3            

1

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Magdalenka” Alina Janeczek, ul. Floriana 1, 11-015 Olsztynek

35.273,00

95,45

nie dotyczy

95,45

2

Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Olsztynku, ul. Mrongowiusza 30, 11-015 Olsztynek

33.668,27

100,00

nie dotyczy

100,00

 

Zadanie nr 4          

1

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,

ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Hurtownia – Magazyn nr 29 w Lubawie, ul.Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa

50.619,70

100,00

nie dotyczy

100,00

 

Na wezwanie na podstawie art. 87 ust 2 pkt 2 Wykonawca złożył wyjaśnienia do treści oferty a Zamawiający poprawił oczywiste omyłki rachunkowe. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 5           

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LIDER” Adam Kowalski, ul. Składowa 5, 14-100 Ostróda

55.048,15

89,22

nie dotyczy

89,22

2

ABER Sp. z o.o., ul. E.Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział w Olsztynie,

ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

49.114,52

100,00

nie dotyczy

100,00


 

Na wezwanie na podstawie art. 87 ust 1 oraz ust 2 pkt 3 Wykonawca nr 2 złożył wyjaśnienia do treści oferty. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty złożone i sporządzone prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


         W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Firma Produkcyjno – Handlowo- Usługowa „Dzióbek” Justyna Cyman,

Bukowina 64A, 84-312 Cewice

Zadanie nr 2

Firma Dystrybucyjna „Kabanos” K.Szepioła S. Stefański Sp.j.,

ul. Tracka 7, 10-364 Olsztyn

Zadanie nr 3

Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Olsztynku,

ul. Mrongowiusza 30, 11-015 Olsztynek

Zadanie nr 4

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,

ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Hurtownia – Magazyn nr 29 w Lubawie, ul.Wyzwolenia 3, 14-260 Lubawa

Zadanie nr 5

ABER Sp. z o.o., ul. E.Plater 53, 00-113 Warszawa, Oddział w Olsztynie,

ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

,których oferty spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, dostały 100 punktów oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

Umowa z wyłonionymi wykonawcami zostanie podpisana 08.02.2014r.