Spis treści

 

PRZETARG 

NR Sprawy: DPS-G 68/ZP-7/2013

Data publikacji:                        11.06.2013

Data składania ofert:               27.06.2013

Czy zamieszczone w UZP/BZP:  tak

Rodzaj przetargu:                     nieograniczony

Przedmiot przetargu: Budowa boiska wielofunkcyjnego - Etap III

Opis przetargu:    Położenie nawierzchni na boisku w DPS Grazymy, szczegóły w SIWZ

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
Termin wykonania zamówienia: 30.08.2013

Podstawa Prawna:                Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ):     

Pobierz SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego etap IIIspecyfikacja techniczna załącznik nr 7

Wymagania:                           Określone w SIWZ

Wadium:                                 Nie występuje

Składanie ofert:                      27 czerwiec 2013 r. do godziny 11:00

Kryterium:                                Cena 100%

Kontakt:     Dom Pomocy Społecznej w Grazymach 11-036 Gietrzwałd, Grazymy 1, Tel. 89 513 14 61, pok. 106