Postępowanie poniżej progu 30 000 Euro

Nr Sprawy: DPS.VII.231.251.2017

Data publikacji: 04.12.2017

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych w ramach codziennej realizacji recept mieszkańców DPS Grazymy w 2018 r.

Kod CPV: 33.60.00.00-6 „Produkty farmaceutyczne - leki”

Nazwa i Adres Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Grazymach, Grazymy 1,11-036 Gietrzwałd