Spis treści

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH

 

11 – 036     GIETRZWAŁD       tel / fax 089 5131461

 

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego – Etap III”.

 

 

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Grazymach powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta Nr 1 –                         Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.; Roboty Budowlane

 

                               Ryszard Ochmański

 

                               ul. Fredry 20 lok. 40, 87 - 800 Włocławek

 

            Cena ofertowa: 82.848,68 zł brutto, punkty 100

 

Na wezwanie do uzupełnienia oferty oferent złożył brakujący dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt.6 SIWZ. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Oferta Nr 2 –             AB FACTOR

 

                                   Andrzej Borowski

 

                                   ul. Ołowiana 10, 85 – 461 Bydgoszcz

 

            Cena ofertowa: 87.177,17 zł brutto, punkty 95,03

 

Na wezwanie do uzupełnienia oferty oferent złożył brakujący dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt.6 SIWZ. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Oferta Nr 3 –             KINEX-BUD

 

                                   ul. Krasnobrodzka 10/8, 03 – 214 Warszawa

 

            Cena ofertowa: 128.535,00 zł brutto, punkty 64,45

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.

 

Powodem wykluczenia jest niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających warunek, o którym mowa w pkt. 6 ppkt.6 SIWZ.

 

 

Oferta Nr 4 –             ACTIVA

 

                                   Longin Witkowski

 

                                   ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90 – 130 Łódź

 

            Cena ofertowa: 86.397,81 zł brutto, punkty 95,89

 

Na wezwanie do uzupełnienia oferty oferent złożył brakujące dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt.2 oraz w pkt. 5 ppkt.1b SIWZ. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Oferta Nr 5 –             GRETASPORT

 

                                   Ilona Stańczyk

 

                                   ul. Podlesie 17, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza

 

            Cena ofertowa: 107.277,28 zł brutto, punkty 77,22

 

Na wezwanie do uzupełnienia oferty oferent złożył brakujący dokument, o których mowa w pkt. 5 ppkt.1b SIWZ. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Oferta Nr 6 –             DEXON Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

 

                                   ul. Rzemieślnicza 3, 83 – 307 Kiełpino - Leszno

 

            Cena ofertowa: 93.661,43 zł brutto, punkty 88,45

 

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Oferta Nr 7 –             BELL SPORT

 

                                   Grzegorz Leszczyński

 

                                   ul. Hutnicza 4, 41 – 923 Bytom

 

            Cena ofertowa: 158.395,98 zł brutto, punkty 52,3

 

Na wezwanie do uzupełnienia oferty oferent złożył brakujący dokument, o których mowa w pkt. 5 ppkt.1b SIWZ. W związku z tym oferta ta złożona i sporządzona jest prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

         W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.; Roboty Budowlane Ryszard Ochmański, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, dostała 100 punktów oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.

 

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana 09.07.2013r.